Gå til innhold
Søk

Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet vil styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. 

Stiftelsen Arkivet jobber for å  fremme dialog og forståelse mellom enkeltpersoner, grupper og nasjoner. Dette gjør de gjennom dokumentasjon, forskning, undervisning og kulturformidling.

Dette prosjektet har vi gjort i samarbeid med Gevir. Vi gjorde konseptfasen sammen, deretter laget Gevir webdesign og til slutt stod vi for teknisk implementering.

stiftelsen-arkivet.no

1arkivet